جیمز کوردن سعی می کند روز تولد خود را برای تولید کننده اش پیدا کند، برخی از حقایق خانه را در این روند می گیرد

جیمز کوردن کمی بیشتر از زمانی که او تصمیم گرفت دست به کمکش در زندگی عاشقانه کریبی تولید کننده خود بدهد دست کم گرفت.

“آیا شما پیدا کردن پیدا کردن مردم در اینجا در LA بسیار دشوار است؟” کوردین از کربی پرسید. او با یک شرکت “بله” پاسخ داد.

وقتی پرسید چه بزرگترین چالش بود، کربی پاسخ داد: “احتمالا من ساعت ها کار می کنم”

“…. اما آن عالی است،” او پس از دیدن ظاهر morelling روی صورت Corden caveten.

“من می شنوم که شما می گویید”

“من آن را تغییر نخواهم داد!” کربی افزود.

آواکس

٪٪ item_read_more_button ٪٪