در این گزارش آمده است که گروه Match طی سال 2020 در صنعت رشد است اما سال 2021 سخت تر خواهد بود

برای صنعت Match Group Inc. ، سال 2020 چندان بد نیست – اگرچه سال 2021 چالش هایی را به همراه دارد. طبق گزارش جدید محقق EMarketer ، کاربران برنامه های دوستیابی قرار است امسال 18 درصد در ایالات متحده رشد کنند و به بیش از 26 میلیون نفر برسند. این بعد از gai comes می … Read more

Would you apply for these weird-titled jobs?

Would you apply for these weird-titled jobs?

Along with the move toward more inspiring, colourful workplaces, job titles are getting stranger by the day. (Rawpixel pic) Nobody wants to be a clerk or an “associate” anymore! Employers and employees are seeking more inspiring, colourful workplaces — and with this comes more job advertisements for “ninjas”, “wizards”, and “gurus”. But what do these … Read more

We Met During a Pandemic

We Met During a Pandemic

If you believe in the work we are doing here at The Good Men Project and want to join our calls on a regular basis, please join us as a Premium Member, today. All Premium Members get to view The Good Men Project with NO ADS. Need more info? A complete list of benefits is … Read more