به نظر می رسد کاربر Tinder یک رده پلاتین جدیدی را که برنامه در حال آزمایش است کشف کرده است

به نظر می رسد کاربر Tinder یک رده پلاتین جدیدی را که برنامه در حال آزمایش است کشف کرده است

/div> اکنون که برنامه ها یکی از تنها راه های ایمن در یک فاصله اجتماعی است ، بسیاری از آنها فرصت استفاده از ویژگی های جدید را به دست آورده اند. تیندر هیچ تفاوتی ندارد ، زیرا ویژگی گذرنامه را برای مدت زمان کوتاهی به همراه ، خاتمه مکالمات ویدیویی . اما به نظر می … Read more

Tinder آزمایش چهره به چهره ، ویژگی جدید چت تصویری برای تاریخ های مجازی را آغاز می کند

Tinder آزمایش چهره به چهره ، ویژگی جدید چت تصویری برای تاریخ های مجازی را آغاز می کند

Translating… (Pocket-lint) – Tinder is launching a test of a new video chat feature, called Face to Face, which Tinder’s parent company, Match, recently announced. Face to Face basically allows Tinder matches to go on virtual dates, all within the Tinder mobile app. Both users have to opt in to use the feature, however. Match … Read more